3-elementtinen quad-antenni
LA/PR-27-taajuuksille

HOTO-made
13.11.2000
(Mutta muistathan, että LA- tai PR-27-puhelimeen tällaista EI SAA kytkeä!)

 

Monielementtisille antenneille on ominaista, että yksiä ainoita oikeita mittoja ei ole olemassa. Antennien ominaisuuksiin vaikuttavat mm. käytettyjen elementtien materiaali ja halkaisija, elementtien mitat, elementtien väliset etäisyydet ja syöttötapa. Antenneja voidaan suunnitella painottaen esim. laajakaistaisuutta, suurta vahvistusta, suurta etu/takasuhdetta tai sopivaa impedanssia esim. jotain tiettyä syöttötapaa silmällä pitäen.

Tällä sivulla oleva quadi on suunniteltu ensijaisesti suoraan 50-ohmisella syötöllä toimivaksi. Toisena kriteerinä oli vähintään kohtuullinen etu/takasuhde koko taajuusalueella. Kolmas kriteeri oli "tarpeeksi" suuri vahvistus. Allaolevassa taulukossa näet miten hyvin tämä onnistui. Arvot "vapaassa tilassa".

Kuparilankojen mitat ja syöttötapa selviävät seuraavista kuvista (mitat senttimetreinä, ellei erikseen mainittu!):Antennilankojen pituutta saattaa joutua muuttamaan. Tämä varsinkin, jos käytetään erivahvuista kuparilankaa. Jos joudut muuttamaan mitoitusta, on jokaista lankaa ehdottomasti muutettava yhtä paljon, eikä pelkästään säteilijää! Muuten tuloksena on antennin näköinen sinne tänne säteilevä puolikeinokuorma, ja niitähän on käytössä muutenkin jo ihan tarpeeksi...

Tämän antennin mitoitus poikkeaa jonkin verran perinteisemmistä quadeista; sen elementtiväli on melko pitkä, ja suuntaajan ja heijastajan etäisyydet säteilijästä eivät ole samat. Tämän ansiosta vahvistus on kohtuullisen suuri ja etu/takasuhde taajuusalueen keskiosassa erittäin suuri kolme-elementtiselle antennille. Haittapuolena voidaan todeta olevan melko kapean taajuusalueen. Käytännössä SWR-mittarin lukemat eivät tosin yleensä ole ihan noin suuria, kuin taulukko osoittaa; mm. kaapelivaimennus "tasoittaa" näyttämää.

Antennin rakenteellisen toteutuksen voi kukin tehdä makunsa mukaan. Lankojen pituudet ja etäisyydet toisistaan on annettu; on sitten rakentajan itsensä päätettävissä ripustaako ne esim. bambukeppi- vai lasikuituputkiristikoihin... Netistä löytyy kyllä runsaasti rakenneohjeita tältä osin.

Sikäli kuin jotakuta kiinnostaa, seuraava tee-se-itse-sivujen aihe saattaa olla quad-antenniristikon rakentaminen 90%:sesti alumiinista;
onko se mahdollista ja miten...? :-)